česky německy

Poutní místa
        - Šluknovsko

Úvodní slovo

Šluknovský výběžek, nejsevernější část České republiky, má mnoho přízvisek – kdysi se území severně od Lužických hor nazývalo Böhmisches Niederland (Česká Dolní země). Sakrální památky začaly Šluknovsko zdobit v 17. století. Barokní krajinu obohatilo jinde nevídané množství božích muk, křížů, soch, kaplí, kapliček a křížových cest na kopcích. Legendami opředená poutní místa vyhledávali nejen místní. Pěšky nebo na selských vozech sem kdysi v průběhu srpna a září putovali i poutníci z Lužice.

Vedle mariánských poutních kaplí se na Šluknovsku setkáme s řadou míst připomínajících utrpení Ježíše Krista. V průběhu 18. až 20. století se zde vybudovala řada venkovních křížových cest. Jejich početnost a umělecké ztvárnění představuje v rámci krajiny českých zemí ojedinělý fenomén. Čtrnáct obcí na Šluknovsku mělo vlastní venkovní křížovou cestu. Součástí některých křížových cest je samostatně stojící kaple Božího hrobu.

Většina barokních sakrálních staveb na Šluknovsku je spojena se jménem stavitele a zednického mistra Zachariase Hoffmanna z Lipové, výjimkou nebyla ani účast vídeňského dvorního architekta Johanna Lucase Hildebrandta (1668 – 1745) a pražského Johanna Georga Aichbauera (1680 – 1737), spřízněného s Dientzenhofery.

Kraj lipových alejí, kopců, honosných zděných vil i dřevěných podstávkových domů na pomezí Čech a Saska nesl i označení Schwarzer Winkel (Černý kout). Odvozen byl z černé barvy kleriky početného duchovenstva, které pocházelo právě odtud. Šluknovsko bylo rodištěm pěti litoměřických biskupů. Ve Varnsdorfu se narodil Maxmilián Rudolf ze Schleinitz (1605 - 1675), v Království u Šluknova přišel na svět Jan Ferdinand Kindermann (1740 - 1801), z Leopoldky u Velkého Šenova pocházel Augustin Bartholoměj Hille (1786 - 1865), v Lipové u Šluknova se narodil Anton Frind (1823 - 1881) a ve Vlčí Hoře Anton Alois Weber (1877 - 1948).

Foto Expozice

Od roku 2013 je ve vstupní budově Lorety Rumburk přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Součástí jsou informace o historii poutních kaplí a křížových cest ve Šluknovském výběžku.

Pověsti a příběhy Poutních míst Šluknovska

Symbolické putování za sakrální architekturou regionu nabízí výstava "Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska". Dvanáct komiksů Petra Herolda a Rostislava Křivánka vypráví o zázračných událostech 17. až 19. století, které předcházely založení poutních kaplí a křížových cest. Výstavu v roce 2015 připravila Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk za podpory Ministerstva kultury.

Náhled titulky brožury - Poutní místa

Poutní místa Šluknovska přibližuje propagační publikace z roku 2014. K dostání je v Loretě Rumburk a v informačních střediscích Českého Švýcarska.

Náhled titulky brožury - Křížové cesty

Základní přehled křížových cest regionu přináší brožura Křížové cesty Šluknovska z roku 2011. K dostání je v Loretě Rumburk a v informačních střediscích Českého Švýcarska.

Poutní místa Šluknovska - mapka

Mapka Poutních míst Šluknovska


Webové stránky vznikly jako součást projektu Poutní cesta po Šluknovském výběžku, který v roce 2008 realizovala Římskokatolická farnost Jiříkov. Projekt byl podpořen z rozpočtu Ústeckého kraje, a Ministerstva kultury ČR.

Projekt "Poutní cesta po Šluknovském výběžku" Římskokatolické farnosti Jiříkov byl ve finále celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy vyhlášen jako nejlepší v kategorii Navázání zahraničních partnerství.

Doporučená literatura

Odkazy na poutní místa v okolí