česky německy

Poutní místa
         Šluknovska

Kaple sv. Kříže - Jiřetín pod Jedlovou

Počátky poutního místa jsou spojeny s pověstmi o zázračném kříži, který nechal na úpatí vrchu blízko Jiřetína pod Jedlovou postavit v první třetině 17. století nejmladší syn protestantské rodiny Donthů. Při cestě do exilu v Sasku se mu zdál sen, v němž ho Ježíš na kříži vyzval k návratu. Modlitba u nově vztyčeného kříže vrátila Donthovi zdraví.

O založení poutního místa se zasloužil hlavně farář Gottfried Liessner (zemřel 1787). Roku 1759 započal s výstavbou křížové cesty s jedenácti rokokovými výklenkovými kaplemi, postavenými na úpatí Křížové hory, a rokokovou kaplí Božího hrobu. Vysvěcení křížové cesty se uskutečnilo 17. 9. 1764. Původní dřevěnou kapli z roku 1759 nad 12. a 13. zastavením křížové cesty zničila o dvacet let později vichřice, krucifix zůstal nepoškozen.

Poutní kaple sv. Kříže se stavěla v průběhu 2. poloviny 18. století. Roku 1783 byl položen základní kámen nového barokního kostela, k jeho dostavbě došlo roku 1796. Stavbu pozdržel nedostatek peněz a zrušení kaple dekretem císaře Josefa II. Teprve poté, co měšťané z Jiřetína p. J. stavbu vykoupili a věnovali obci, mohlo dojít k dostavbě kaple. Nad hlavní oltář byl přenesen starý dřevěný kříž a obraz Panny Marie.

Věž v průčelí kaple sv. Kříže byla dostavěna roku 1886. Západně od kostela byla v roce 1764 vyhloubena studna a roku 1869 postaven gloriet se sochou Neposkvrněné Panny Marie od Jakoba Groha z Rumburka.

Poloha:

Kaple se nalézá na Křížové hoře nad Jiřetínem pod Jedlovou. ( zobrazit na mapě )

Fotografie:

Pouť v r. 2008 v kapli sv. Kříže u Jiřetína pod Jedlovou Socha Neposkvrněné Panny Marie na Křížové hoře u Jiřetína pod Jedlovou Kaple sv. Kříže u Jiřetína pod Jedlovou

Vstup:

Prohlídka kaple je možná po předchozí telefonické domluvě (GSM 724 187 596, Pavel Zoser)

Kalendář poutí:

Nejbližší neděle po 14. 9. (Svátek Povýšení sv. Kříže)

Každý první pátek v měsíci od 17.00 h. mše sv. v kapli Povýšení sv. Kříže

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf ( zobrazit na mapě )
nám. E. Beneše 471
407 47 Varnsdorf
Tel. 00420 412 372 761

Další informace o kapli sv. Kříže