Kaple sv. Anny - Lobendava - Anenský vrch/Annaberg
česky německy

Poutní místa
        - Šluknovsko

Kaple sv. Anny - Lobendava - Anenský vrch/Annaberg

Předmětem úcty poutníků byla pozdně gotická socha sv. Anny. Podle pověsti uviděl roku 1716 lobendavský cestující obchodník Schlenkrich při své cestě Saskem děti, jak při hře táhnou na provázku sochu sv. Anny. Sochu od nich koupil a věnoval kostelu Navštívení Panny Marie v Lobendavě.

Socha sv. Anny byla původně vystavena na sloupu a posléze v kapli na kopci Jáchym. Odtud se však několikrát zázračně přemístila na vrch Annaberg. Zde byla v letech 1775 – 1777 postavena barokní centrální kaple na půdorysu řeckého kříže a roku 1857 rozšířena. Hlavní oltář věnoval majitel panství František Václav, hrabě ze Salm - Reifferscheidtu a jeho matka Karolina z Dietrichsteinu. V 19. století doplnila poutní místo křížová cesta ( 1834 ), socha Ježíše Krista a apoštolů v Getsemanské zahradě a kaple Božího hrobu.

O poutním oktávu sv. Anny (26. července) ožíval jinak tichý Annaberg lidovou slavností obyvatel Lobendavy a okolních vsí. Před 2. světovou válkou sem v průběhu léta přicházelo až několik tisíc poutníků. Na Annaberg putovali i katoličtí Lužičtí Srbové, aby odtud pokračovali na odpustkovou slavnost Porciunkule do loretánské kaple v Rumburku.

Pouti na Annabergu se před 2. světovou válkou lidově říkalo „Madlmorcht“ (dívčí trh). Možná proto, že stejně jako v ostatních případech byla i tato pouť vhodnou příležitostí k seznámení mladých lidí a výběru nevěsty.

Poloha:

Kaple se nalézá na Anenském vrchu (Annaberg) u Lobendavy. ( zobrazit na mapě )

Fotografie:

Getsemanská zahrada na Annenském vrchu Zastavení křížové cesty na Annenském vrchu Pouť na Annabergu v r. 2008 s Mons. Karlem Havelkou Pouť na Annabergu v r. 2008 s Mons. Karlem Havelkou Kaple sv. Anny

Kalendář poutí:

26. 7. (sv. Anna) a následujících 7 dní (oktáv),
hlavní poutní mše sv. v neděli v oktávu, 10.00 hod. česko-německy,
ostatní dny v oktávu mše sv. v 18.15 hod.

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost Dolní Poustevna ( zobrazit na mapě )
Lobendavská 112
407 82 Dolní Poustevna
E-Mail: farnostpoustevna@volny.cz
webové stránky: http://www.farnostpoustevna.estranky.cz/
Tel.: 00420 412 331 543

Více o Kapli sv. Anny na Anenském vrchu: