česky německy

Poutní místa
         Šluknovska

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů - Filipov

Historie baziliky minor ve Filipově:

Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. ledna 1866 a uzdravením Magdaleny Kade. V monumentálním poutním kostele s čestným titulem basilika minor se konají pravidelné česko-německé mše svaté. V průběhu roku sem míří posluchači varhanních koncertů. Poutní chrám spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov.

V domku čp. 63 ve Filipově žila těžce nemocná tkadlena Magdaléna Kade (5. 6. 1835 - 10. 12. 1905). Ve 4.00 hodiny nad ránem dne 13. 1. 1866 se Magdaléně při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K "milostnému domku", místu zjevení Panny Marie a uzdravení, začaly putovat zástupy lidí.

Na místě zázraku došlo nejprve v letech 1870 až 1873 díky iniciativě kaplana P. Františka Storcha k výstavbě milostné kaple. Následně zde byl v letech 1873 – 1885 podle plánů architekta F. Hutzlera z Vídně postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Roku 1884 bylo započato s výstavbou kláštera redemptoristů, do jejichž péče bylo nové poutní místo svěřeno.

Magdaléna Kade zemřela ve věku 70 let a její pohřeb do zvláštní hrobky na jiříkovském hřbitově se stal vekou mariánskou oslavou. Posléze byly její ostatky přemístěny roku 1925 na hřbitov ve Filipově a nakonec roku 1994 do chrámu ve Filipově.

V roce 1926 (60. výročí zjevení) byl kostel papežem Piem XI. prohlášen za basiliku minor. Osobně, ještě jako papežský nuncius Ambrogio Ratti, navštívil roku 1920 Filipov. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení v první polovině 20. století řadil mezi vyhlášená evropská poutní místa.

Zvuk ojedinělých varhan v bazilice ve Filipově („Opus 44“ z roku 1888) zachytilo CD „Filipovské varhany – Jiří Chlum a Dalibor Pavlovic“. Nahrávka byla pořízena 14. 7. 2007. Více informací - hudební vydavatelství ROSA.

Poloha baziliky minor Panny Marie Pomocnice Křesťanů:

Poutní chrám se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN. ( zobrazit na mapě )

Fotografie baziliky minor Panny Marie Pomocnice Křesťanů:

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov u Jiříkova, foto Jiří Stejskal Výroční slavnost zjevení Panny Marie, foto Ivo Šafus Bazilika, kaple Uzdravení nemocných, 13. 1. 2015, foto Ivo Šafus Mše svatá v bazilice, foto Zápotocký Dušan Mozaika zjevení Panny Marie dne 13. 1. 1866, foto Jiří Stejskal Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, foto Petr Wittgruber

Kalendář poutí:

Hlavní pouť: 13. 1., 4.00 hod., 9.00, 10.30 a 17.00 hod. (výroční den zjevení)
12.-20. 1., 17.00 hod. (oktáv výročí zjevení Panny Marie)
Každou neděli a 13. den v měsíci mše sv. v 10.30 hod., 1. sobota v měsíci od 10.30 h.
Eucharistická adorace: 1. sobota v měsíci od 9.30 h.

Bazilika je přístupná po předchozí telefonické domluvě - tel. 00 420 739 905 907.

Otevírací doba v bazilice minor ve Filipově v roce 2019

2. 7. - 31. 8. 2019, úterý - sobota 10.00 - 17.00 hod.
7. 7. - 25. 8. 2019, neděle od 14.00 h. koncert v rámci festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2019

Adresa:

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
Ul. Na Vyhlídce, 407 53 Jiříkov
GPS: 50°58'50.47"N, 14°35'50.21"E
www.facebook.com/poutnimistofilipov

Poutní kostel se nalézá v Diecézi litoměřické, ve městě Jiříkov, v místní části Filipov, poblíž státní hranice se Spolkovou republikou Německo.
Železniční zastávka: Rumburk 4,5 km a Neugersdorf 1,5 km (Sasko)
Autobusová zastávka: Filipov - kostel, ul. Na Vyhlídce

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost Jiříkov  ( zobrazit na mapě )
Náměstí 5/2
407 53 Jiříkov
Tel. 00420 739 905 907 (průvodce), 00420 412 334 825 (kostelník Jan Müller), 00420 603 840 437 (P. Jozef Kujan SDB)
E-mail: jirikovrkf@seznam.cz
www.rumburk.farnost.cz

Více o bazilice minor Panny Marie Pomocnice Křesťanů ve Filipově: