česky německy

Poutní místa
        - Šluknovsko

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vilémov

Na počátku poutní tradice ve Vilémově stála studánka s léčivými účinky. Na její moc byla jako první 19. 10. 1646 dvěma anděly upozorněna nemocná dívka Anna, dcera sedláka Hanse Grohmanna. U studánky nechal majitel panství Jáchym Slavata postavit výklenkovou kapli. Pod reliéfem Piety se nachází několik nápisů, např. "Bitt Gott für uns Maria Rein, so wird der Brun zur Gesundheit sein" (Pros za nás, Maria Čistá, aby nám pramen sloužil ke zdraví).

Jáchymův potomek pokračoval v 18. století ve zkrášlování poutního místa. V letech 1726 až 1731 dal Leopold, hrabě ze Salm - Reifferscheidtu (1699 – 1769) zbudovat poblíž studánky kostel ke cti Nanebevzetí Panny Marie s rodinnou hrobkou Salm - Reifferscheidtů jako poděkování za přestálá nebezpečí. Jednolodní kostel byl postaven podle plánů stavitele Zachariase Hoffmanna z Lipové.

Na hlavním oltáři (1733 – 1734) je socha Černé Madony se sochami světců. Poblíž bočního oltáře sv. Jiljí se nalézá náhrobek (1774) s obrazem Leopolda ze Salmu a šest medailonů, vyprávějících o datech častých nebezpečí smrti, např. o napadení medvědem a zřícení kočáru do řeky.

Ve 30. a 40. letech 18. století nechal hrabě Leopold u kostela postavit kamenný most přes potok se sochami světců a schodiště ke svatyni, rovněž zdobené sochami. Jako poslední doplnila vilémovský raně barokní poutní areál křížová cesta s výklenkovými kaplemi a kaplí Božího hrobu. Vilémovské poutní místo spojovala s centrem lipovského panství, zámkem v Lipové, cesta osázená alejí lip. Nechal ji vybudovat Leopold, hrabě ze Salm - Reifferscheidtu.

Zajímavostí vilémovského poutního místa jsou drnové stupně ve stráni vedle kostela, na nichž poutníci odpočívali i poslouchali kázání. Na den Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) přicházela do Vilémova v 18. a 19. století četná procesí, hojně se jich účastnili i katoličtí Lužičtí Srbové.

Poloha:

Kostel se nalézá nad Vilémovským potokem, v místní části Dolina. ( zobrazit na mapě )

Fotografie:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově Pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově v r. 2008 Pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově v r. 2008 Výklenková kaple nad studánkou ve Vilémově
Dobové foto - kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově

Vstup:

Prohlídka kostela je možná po předchozí telefonické domluvě (GSM 713 402 565, P. J. Kotisz) a dále po dohodě s Petrou Petrášovou, e-mail: petraludmila@gmail.com.

Kalendář poutí:

Nejbližší neděle po 15. 8. (Nanebevzetí P. Marie) a následujících 7 dnů (oktáv)
Hlavní poutní mše sv. – neděle v oktávu, 16.00 hod.
Ostatní dny v oktávu mše sv. v 18.15 hod.
Každou neděli mše sv. v 8.00 hod. a každou středu v 18.00 hod.

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost Dolní Poustevna ( zobrazit na mapě )
Lobendavská 112
407 82 Dolní Poustevna
E-Mail: farnostpoustevna@volny.cz
webové stránky: http://www.farnostpoustevna.estranky.cz/
Tel.: 00420 412 331 543

Více o kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově