česky německy

Poutní místa
         Šluknovska

Loretánská kaple s ambitem - Rumburk

Za nejseverněji postavenou loretánskou kaplí Panny Marie v českých zemích putovali věřící do Rumburku. Úcta k Panně Marii byla spojena s řadou zázraků, které byly zaznamenány v loretánské pamětní knize. Poutníkem, který po své návštěvě Loreta u Ancony přemístil do Čech sacrum posvátného místa, byl Anton Florián, kníže z Liechtensteinu.

Loretánská kaple Panny Marie – Santa Casa (Svatá chýše) byla postavena z pískovce jako přesná kopie italského originálu. S výstavbou kaple započal roku 1704 Anton, kníže z Liechtensteinu podle plánů císařského dvorního architekta Johanna Lucase Hildebrandta. K vysvěcení došlo 15. 9. 1707. V letech 1743 – 1755 se vybudoval ambit a průčelní obytná budova. Autor stavebních plánů není znám. Původní velkolepé stavební plány vytvořil Johann Lucas Hildebrandt. Knížetem Antonem z Liechtensteinu byly zamítnuty jako pompézní a příliš finančně nákladné. Péče o loretánskou kapli byla svěřena kapucínům z konventu u sv. Vavřince (1683 až 1950).

Kromě Svaté chýše tvoří loretánský areál ambit, klášterní kostel sv. Vavřince a bývalý kapucínský konvent (dnes městská knihovna). Roku 1964 byl celý areál vyhlášen za kulturní památku.

Pozornosti věřících se těšila zvláště pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule (2. srpna). V letech 1742 – 1915 do Rumburku počátkem srpna přicházela i procesí katolických Lužických Srbů. Milostná socha Černé Matky Boží Loretánské pochází z roku 1694. Kopii originálu z Loreta u Ancony posvětil papež Inocenc XII. Poutníci dále navštěvovali Svaté schody (Scala Sancta) s kaplí Kalvárie (1768 – 1770), symbolizující schodiště z paláce Piláta Pontského, které je dnes uctíváno v kapli naproti bazilice sv. Janů v Lateráně (San Giovanni in Laterano) v Římě. Po 28 stupních schodiště římského místokrále v Judsku vystoupal Ježíš Kristus pro rozsudek smrti.

Loretánská kaple v Rumburku byla svěřena do péče kapucínů z přilehlého konventu. Odliv poutníků z Rumburku přinesl vznik poutního místa ve Filipově (1866) i potíže s překračováním státní hranice za 1. světové války. Poslední písemná zmínka dokládá slavnost Porciunkule roku 1961. Ke vzkříšení tradice došlo v 90. letech 20. stol.

Rumburská Svatá chýše je kopií rodného domku Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo k Zvěstování P. Marii o narození Spasitele, byl v něm vychován Ježíš Kristus a umíral v něm Josef.

Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra

Kalendář poutí:

Mše svatá v loretánské kapli každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. (Platí od 29. 1. 2013.)
Pobožnost křížové cesty (pět týdnů před Velikonocemi, vždy v pátek od 17.00 h.)
Pobožnost Svatých schodů (Velký pátek od 15.00 h.)
Májová pobožnost
Odpustková slavnost Porciunkule – 2. 8. (nejbližší sobota)
Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple Panny Marie – 15. 9. (nejbližší sobota)

Vstup do loretánské kaple a ambitu:

úterý až sobota:
duben – říjen, 10.00 – 17.00 hod.,
listopad – březen, 9.00 – 16.00 hod.
neděle:
červenec – srpen 2017, 10.00 – 17.00 hod.
E-Mail: loreta.rumburk@seznam.cz
(Tel. 00420 604 555 922)
www.facebook.com/loretarumburk
www.loretarumburk.cz

Poloha Lorety Rumburk:

Třída 9. května 149/27, kaple Panny Marie leží v centru Rumburku u silnice II/263 (Zobrazit na mapě)
GPS: 50,954513 14,556334

Fotografie:

Vstupní budova, foto Jiří Stejskal Celkový pohled na kostel sv Vavřince, loretánskou kapli a ambit, foto Jiří Stejskal Slavnost Porciunkule, 2. 8. 2014, pobožnost u oltáře sv Josefa, foto Klára Mágrová Poutní kaple Svatých schodů, celkový pohled, foto Jiří Stejskal Expozice církevního umění Šluknovska, Poutní místa, foto Jiří Stejskal Loretánská kaple v Rumburku, foto Jiří Stejskal

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk
Dobrovského nám. 379/11 (zobrazit na mapě)
408 01 Rumburk
Tel. 00420 412 332 413
GSM 00420 603 840 437
E-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
Web: www.loretarumburk.cz

Další informace o Loretánské kapli s ambitem v Rumburku